Đồng rút - NKC Group

Đồng rút

Chất lượng vật liệu, tiêu chuẩn
Đồng được điện phân có độ tinh khiết cao 99.97% và độ dẫn min. là 58 m/ohm.mm2

Các tiêu chuẩn để sản xuất bao gồm:
– ASTM
– DIN
– BS
– Và một số tiêu chuẩn khác phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Kích thước
Đường kính tiêu chuẩn của sợi đồng rút là 8.0 mm
Nó cũng có thể được sản xuất với các loại kích thước khác sau khi đã được đồng ý

Đóng gói
Đường kính cuộn đồng xâp xỉ khoảng 1500mm và có khối lượng xấp xỉ khoảng 3000 – 4000kg, được đóng gói trên tấm nâng bằng gỗ với sự bảo vệ chống ẩm đặt biệt

0967.456.446
Liên hệ