Mặt S18H3X - NKC Group

Product

CÔNG TẮC - Ổ CẮM

Mặt S18H3X

S18H3X
Mặt 3 mô-đun (hoặc 2 mô-đun cỡ trung hoặc 1 mô-đun cỡ lớn)
Plate for 3 Module (or for 2 Mid-sized Module or for 1 Elongated-sized Module)

Để biết thêm thông tin
0967.456.446
Liên hệ